SECURITATE

Oferim clienţilor noştri:

 

Protecţia reţelelor şi securitatea comunicaţiilor

 • Soluţii integrate de management al securităţii canalului de comunicaţie
 • Soluţii integrate de firewall/proxy şi VPN (TSP) şi de filtrare a traficului, la nivel de informaţie utilă (SCM)
 • Soluţii de analiză a traficului de reţea şi de apărare împotriva atacurilor distribuite
 • Solutii avansate de firewall pentru securitate la nivel de retea, vizibilitate si control granular asupra aplicatiilor, utilizatorilor si a continutului datelor in miscare

 

Protecţia identităţii şi managementul politicilor

 • Soluţii integrate de management al ciclului de viaţă al identităţii şi suport pentru arhitecturi PKI, DRM şi license management
 • Soluţii de securitate (la nivel de echipament) pentru staţii de lucru

 

Protecţia datelor şi securitatea informaţiei

 • Soluţii criptografice de protecţie a mediului de lucru (PC, portabile, handheld) şi de control al diseminării ne-autorizate a informaţiei
 • Soluţii de criptare hardware la nivel de hard-disk

 

Monitorizare şi analiză de sistem

 • Soluţii profesionale pentru analiză de sistem (forensics)
 • Soluţii accelerate hardware pentru achiziţie de date
 • Soluţii de achiziţie, arhivare şi replay de trafic

Tehnologii folosite:

Gemalto Protect Server HSMs - Hardware Security for Server & Web Applications

Pentru asigurarea proceselor de intermediere a tranzacţiilor financiare, clientul va căuta mereu o soluţie care să-i satisfacă nevoia de securitate, disponibilitate şi putere sporită de procesare a tranzacţiilor implicate în activitatea sa. Soluţia propusă asigură protecţia cheilor private, oferirea de servicii criptografice multiplelor aplicaţii implicate în procesele de producţie cât şi disponibilitatea ridicată a acestora. Produsele sunt configurate pentru satisfacerea unei largi game de performanţa dpdv al procesării critografice oferind servicii de criptare, autentificare a datelor şi utilizatorilor, integritatea mesajelor, securizarea locaţiei de stocare cât şi managementul cheilor for eCommerce, PKI şi diverse tranzacţii financiare. Toate procesele sunt executate în hardware.

Gemalto Network HSM - Award-Winning General Purpose Hardware Security Module

Pentru a satisface exigenţele clientului de a securiza materialul criptografic cât şi pentru a stabili bazele fundamentale de încredere a unei infrastructuri PKI este nevoie de a implementa echipamente care pot garanta securitatea, integritatea, disponibilitatea datelor critice stocate cât şi performanţa cerută de nevoile de procesare a infrastructurii de producţie. Dispozitivele de tip HSM pot fi usor integrate cu multiple aplicaţii, accelerând operaţiunile criptografice, asigurând ciclul de viaţă a cheilor criptografice şi acţionând ca un bastion de protecţie a întregii infrastructuri criptografice.

Gemalto SafeNet eToken 5100

Unul dintre clienţii noştri a cerut un produs prin care să poată livra în siguranţă deplină certificate digitale clienţilor săi. Pentru livrarea acestui produs în format fizic am apelat la partenerii noştri Gemalto pentru abilitatea dovedită în securizarea materialului criptografic în interiorul SafeNet eToken 5100. La cererea clientului putem pune la dispoziţia sa diverse forme de autentificatori fizici cu aceleaşi standarde de calitate recunoscute internaţional.

Thales Time Source Master Clock (TSMC) & Time Stamp Server

În arhitectura cerută într-unul dintre proiectele implementate recent, s-a cerut o soluţie completă de certificare a timpului cât şi o sursă de timp de încredere care să poată fi implementată în amprentarea temporală a unor documente/date. Pentru a livra o astfel de soluţie completă s-a apelat la implementarea unor dispozitive care să poată comunica amprentarea temporală în cel mai transparent şi eficace mod cu putinţă fără a face rabat de la performanţă sau calitate. Implementarea acestei soluţii a permis auditarea corectă a datelor vizate cât şi garantarea integrităţii şi acurateţea timpului livrat.

Fox-it - Fox DataDiode Hardware

Infrastructurile critice din punct de vedere al transmiterii de informaţii au nevoie de o modalitate de a transmite anumite date în deplină siguranţă dintr-un mediu puţin securizat într-un mediu care se presupune a fi de importanţă ridicată şi implicit securizat. Într-unul dintre proiectele la care Concept Electronics a participat, a fost nevoie de implementarea unor dispozitive hardware care simulează comportamentul unei diode electrice, adaptat însă transmiterii de date, facând imposibilă atât interceptarea de date în tranzit cât şi transferul acestora în sens invers. Soluţia Fox-it - Fox DataDiode Hardware implementează o tehnologie de ultimă generaţie având certificări şi atestări la nivel atât Guvernamental cât şi comercial.

Heat Software - Lumension Endpoint Management and Security Suite

Soluţie implementată pentru a securiza şi gestiona flota de end-point-uri din cadrul infrastructurii unui client care şi-a dorit un control sporit de securitate asupra datelor procesate în interiorul companiei. Soluţia oferă un model simplificat de gestionare a end-point-urilor cât şi o vizibilitate sporită asupra proceselor de producţie. Soluţia oferă o singură consolă centralizată de control care se bazează pe arhitectura server - agent. Soluţia înglobează câteva dintre cele mai importante capabilităţi din industrie printre care enumerăm: patch management, configuration management, power management, application control, anti-virus, device control, disk encryption cât şi modalitate modulară de licenţiere.