Oferim clienţilor noştri soluţii software fără compromisuri:

 • Avem experienţa în dezvoltare şi design de soluţii software
 • Păstrăm o viziune simplă în ceea ce priveste implementarea software-ului
 • Acordăm o importanţă deosebită şi ne menţinem concentraţi asupra cerinţelor de business ale clienţilor
 • Oferim transparenţă pe parcursul procesului de dezvoltare software “la cheie”.

 

Principalele etape de dezvoltare ale unui produs software:

 1. Analiza cerinţelor: etapă esenţială în identificarea nevoilor de business ale clientului;
 2. Proiectare: oferim consultanță tehnică în definirea și proiectarea arhitecturilor de sistem;
 3. Dezvoltare: suntem capabili să construim soluţii informatice durabile şi complete, perfect adaptate cerinţelor şi specificului activităţii desfăşurate;
 4. Testare: la baza procesului de testare se află proceduri bine definite, incluse în metodologia de proiect, precum și un plan de testare agreat împreună cu beneficiarul sistemului;
 5. Roll-out, monitorizare producție, suport oferit utilizatorilor.
  Serviciile noastre includ:

  • Instalarea mediului de producție și configurarea aplicației pentru condițiile de producție
  • Suport tehnic continuu (rezolvarea bugurilor, analiza şi solutionarea problemelor)
  • Îmbunătăţiri tehnice (optimizarea bazei de date, restructurarea/rescrierea codului sursa etc)
 6. Management de proiect: etapă ce acoperă responsabilitatea proiectului şi include planificarea, monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor subsumate acelui proiect.

Soluţii software

Sistem de Identificare Acces şi Staţionare Auto

1. Prezentare generală
Sistemul de Identificare Acces şi Stationare Auto este o soluţie bazată pe tehnologia RFID, complet automatizată, precisă și robustă, concepută pentru a oferi datele de localizare în timp real. Vehiculele sunt echipate cu o etichetă RFID activă şi infrastructura bazată pe cititoare fixe RFID este folosită pentru a capta perfect intrările, ieșirile şi mişcările interne. Este ușor de implementat ca sistem independent sau integrat în sistemele existente, este complet configurabil și scalabil pentru a satisface o gamă largă de cerințe.
2. Beneficii
Permite monitorizarea şi controlul în timp real al traficului, managementul congestionării, viteză mai mare a operaţiunilor, elimină introducerea manuală a datelor, reduce timpii de staţionare a unui vehicul, îmbunătăţeşte eficienţa şi calitatea proceselor interne.
3. Caracteristici ale sistemului
Tehnologie robustă concepută special pentru urmărirea unui vehicul, arhitectură scalabilă, opțiuni de implementare flexibile pentru a se potrivi cu orice scenariu de business, opţiuni multiple de integrare. În proiectarea şi implementarea sistemului s-a luat în considerare impactul asupra mediului folosind dispozitive cu consum redus de energie.
4. Integrări adiţionale
Sistemele interne dintr-o organizaţie (HR, ERP, CRM etc.), sistem video de recunoaştere număr auto, bariere/porţi de acces, senzori de detecţie a mişcării, sistem de afişaj cu led, modul de plată cu NFC etc.

Facturare electronică

Utilizarea facturilor electronice în locul celor pe suport hârtie aduce atât organizaţiilor cât şi consumatorilor, o scădere semnificativă a costurilor şi a timpilor de transfer. Serviciile de facturare electronică sunt parte a serviciilor adiţionale opţionale din SEPA - Single Euro Payment Area. Acestea presupun înlocuirea facturii pe hârtie cu un înscris în format electronic, transmis prin intermediul unui operator specializat. Studiile arată că facturarea electronică înregistrează un trend ascendent în Europa iar firmele care aleg să folosească factura electronică pot realiza economii semnificative.

Cele mai importante modalităţi prin care organizaţiile pot reduce costurile şi pot creşte profitabilitatea folosind factura electronică sunt:
1. Eliminarea costurilor cu procesarea manuală a facturilor
O caracteristică principală a facturii electronice este că se poate transmite într-un format în care datele pot fi procesate automat atât de emitentul cât şi de destinatarul facturii. Astfel datele pot fi trimise şi primite direct din/în programul ERP eliminând complet procesarea manuală a facturilor şi costurile asociate cu aceasta.
2. Eliminarea costurilor cu materialele
Trimiterea unei facturi pe hârtie implică folosirea de hârtie, toner de imprimantă, plicuri, curent electric, cât şi transportarea acesteia. Folosind factura electronică, toate aceste consumuri şi costurile asociate acestora sunt eliminate.
3. Eliminarea costurilor de retrimitere a facturilor
Folosind factura electronică, livrarea este garantată, facturile nu mai pot fi pierdute pe parcursul livrării de la emitent la destinatar iar livrarea facturii se face şi în cazul în care clientul şi-a schimbat adresa poştală. Astfel se elimină complet costurile cu retrimiterea facturilor.
4. Cresterea productivităţii
Datorită procesării automate a datelor, folosind factura electronică, personalul implicat în procesarea manuală a facturilor poate fi alocat către efectuarea altor activităţi mai productive pentru afacere. De asemenea, prin integrarea cu programul de contabilitate, erorile legate de introducerea manuală a datelor dispar.
5. Îmbunatăţirea fluxurilor de numerar
Factura electronică ajunge instantaneu şi garantat la destinatar, facilitând o plată mai rapidă a acesteia. De asemenea există posibilitatea integrării cu sistemele de plăţi, ducând astfel la automatizarea întregului flux de numerar.

Principalele funcţionalităţi oferite de soluţia de facturare electronică sunt:

 • Integrare cu toate sistemele ERP comune, inclusiv SAP, Microsoft şi Sage
 • Ordonarea şi procesarea inteligentă şi automată a facturilor
 • Motor de căutare a facturilor conform informaţiilor indexate
 • Flux electronic de lucru ce permite procesarea la timp şi în siguranţă a unei facturi
 • Semnarea şi marcarea temporală a unei facturi, conform legislaţiei în vigoare
 • Arhivarea electronicaă a facturilor pe termen lung, în conformitate cu reglementările legale
 • Portal web dedicat clienţilor, pentru autentificarea şi vizualizarea facturilor proprii precum şi a statusului unei facturi (achitată, neachitată etc)

 

Tehnologii folosite:

Limbaje/Scripturi de programare

J2EE, .NET Framework, ASP .NET WebForms, C#, JSF, JSP, JavaScript, PHP, AJAX

Oracle

Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle PL/SQL, Oracle XML / BI Publisher

Baze de date

Oracle Database, Mysql, PostgreSQL, SQL Server, DB2

Business Intelligence

Oracle Business Intelligence, Pentaho, Jasper Reports, MS Reporting Services

Framework-uri web based

JQuery, ExtJs, DOJO, Yahoo User Interface (YUI), Angular.js, PrimeFaces, Google Web Toolkit (GWT), GXT

Mobile

iOS, Android, Windows Mobile, Xamarin

Versionare

Team Foundation Server, Source Versioning

Servere de aplicații

IIS, Oracle Weblogic, JBoss, IBM Websphere, Apache

Unelte de dezvoltare

Eclipse IDE, MyEclipse IDE, JDeveloper

Altele

Struts, Spring MVC, Hibernate, JPA, SWT si JFace, XML, Quartz Scheduler, CSS, HTML Eclipse