Servicii

SECURITATE

Oferim clienţilor noştri:

 

Protecţia reţelelor şi securitatea comunicaţiilor

 • Soluţii integrate de management al securităţii canalului de comunicaţie
 • Soluţii integrate de firewall/proxy şi VPN (TSP) şi de filtrare a traficului, la nivel de informaţie utilă (SCM)
 • Soluţii de analiză a traficului de reţea şi de apărare împotriva atacurilor distribuite
 • Solutii avansate de firewall pentru securitate la nivel de retea, vizibilitate si control granular asupra aplicatiilor, utilizatorilor si a continutului datelor in miscare

 

Protecţia identităţii şi managementul politicilor

 • Soluţii integrate de management al ciclului de viaţă al identităţii şi suport pentru arhitecturi PKI, DRM şi license management
 • Soluţii de securitate (la nivel de echipament) pentru staţii de lucru

 

Protecţia datelor şi securitatea informaţiei

 • Soluţii criptografice de protecţie a mediului de lucru (PC, portabile, handheld) şi de control al diseminării ne-autorizate a informaţiei
 • Soluţii de criptare hardware la nivel de hard-disk

 

Monitorizare şi analiză de sistem

 • Soluţii profesionale pentru analiză de sistem (forensics)
 • Soluţii accelerate hardware pentru achiziţie de date
 • Soluţii de achiziţie, arhivare şi replay de trafic

Tehnologii folosite:

Gemalto Protect Server HSMs - Hardware Security for Server & Web Applications

Pentru asigurarea proceselor de intermediere a tranzacţiilor financiare, clientul va căuta mereu o soluţie care să-i satisfacă nevoia de securitate, disponibilitate şi putere sporită de procesare a tranzacţiilor implicate în activitatea sa. Soluţia propusă asigură protecţia cheilor private, oferirea de servicii criptografice multiplelor aplicaţii implicate în procesele de producţie cât şi disponibilitatea ridicată a acestora. Produsele sunt configurate pentru satisfacerea unei largi game de performanţa dpdv al procesării critografice oferind servicii de criptare, autentificare a datelor şi utilizatorilor, integritatea mesajelor, securizarea locaţiei de stocare cât şi managementul cheilor for eCommerce, PKI şi diverse tranzacţii financiare. Toate procesele sunt executate în hardware.

Gemalto Network HSM - Award-Winning General Purpose Hardware Security Module

Pentru a satisface exigenţele clientului de a securiza materialul criptografic cât şi pentru a stabili bazele fundamentale de încredere a unei infrastructuri PKI este nevoie de a implementa echipamente care pot garanta securitatea, integritatea, disponibilitatea datelor critice stocate cât şi performanţa cerută de nevoile de procesare a infrastructurii de producţie. Dispozitivele de tip HSM pot fi usor integrate cu multiple aplicaţii, accelerând operaţiunile criptografice, asigurând ciclul de viaţă a cheilor criptografice şi acţionând ca un bastion de protecţie a întregii infrastructuri criptografice.

Gemalto SafeNet eToken 5100

Unul dintre clienţii noştri a cerut un produs prin care să poată livra în siguranţă deplină certificate digitale clienţilor săi. Pentru livrarea acestui produs în format fizic am apelat la partenerii noştri Gemalto pentru abilitatea dovedită în securizarea materialului criptografic în interiorul SafeNet eToken 5100. La cererea clientului putem pune la dispoziţia sa diverse forme de autentificatori fizici cu aceleaşi standarde de calitate recunoscute internaţional.

Thales Time Source Master Clock (TSMC) & Time Stamp Server

În arhitectura cerută într-unul dintre proiectele implementate recent, s-a cerut o soluţie completă de certificare a timpului cât şi o sursă de timp de încredere care să poată fi implementată în amprentarea temporală a unor documente/date. Pentru a livra o astfel de soluţie completă s-a apelat la implementarea unor dispozitive care să poată comunica amprentarea temporală în cel mai transparent şi eficace mod cu putinţă fără a face rabat de la performanţă sau calitate. Implementarea acestei soluţii a permis auditarea corectă a datelor vizate cât şi garantarea integrităţii şi acurateţea timpului livrat.

Fox-it - Fox DataDiode Hardware

Infrastructurile critice din punct de vedere al transmiterii de informaţii au nevoie de o modalitate de a transmite anumite date în deplină siguranţă dintr-un mediu puţin securizat într-un mediu care se presupune a fi de importanţă ridicată şi implicit securizat. Într-unul dintre proiectele la care Concept Electronics a participat, a fost nevoie de implementarea unor dispozitive hardware care simulează comportamentul unei diode electrice, adaptat însă transmiterii de date, facând imposibilă atât interceptarea de date în tranzit cât şi transferul acestora în sens invers. Soluţia Fox-it - Fox DataDiode Hardware implementează o tehnologie de ultimă generaţie având certificări şi atestări la nivel atât Guvernamental cât şi comercial.

Heat Software - Lumension Endpoint Management and Security Suite

Soluţie implementată pentru a securiza şi gestiona flota de end-point-uri din cadrul infrastructurii unui client care şi-a dorit un control sporit de securitate asupra datelor procesate în interiorul companiei. Soluţia oferă un model simplificat de gestionare a end-point-urilor cât şi o vizibilitate sporită asupra proceselor de producţie. Soluţia oferă o singură consolă centralizată de control care se bazează pe arhitectura server - agent. Soluţia înglobează câteva dintre cele mai importante capabilităţi din industrie printre care enumerăm: patch management, configuration management, power management, application control, anti-virus, device control, disk encryption cât şi modalitate modulară de licenţiere.

DEZVOLTARE SOFTWARE

Oferim clienţilor noştri soluţii software fără compromisuri:

 • Avem experienţa în dezvoltare şi design de soluţii software
 • Păstrăm o viziune simplă în ceea ce priveste implementarea software-ului
 • Acordăm o importanţă deosebită şi ne menţinem concentraţi asupra cerinţelor de business ale clienţilor
 • Oferim transparenţă pe parcursul procesului de dezvoltare software “la cheie”.

 

Principalele etape de dezvoltare ale unui produs software:

 1. Analiza cerinţelor: etapă esenţială în identificarea nevoilor de business ale clientului;
 2. Proiectare: oferim consultanță tehnică în definirea și proiectarea arhitecturilor de sistem;
 3. Dezvoltare: suntem capabili să construim soluţii informatice durabile şi complete, perfect adaptate cerinţelor şi specificului activităţii desfăşurate;
 4. Testare: la baza procesului de testare se află proceduri bine definite, incluse în metodologia de proiect, precum și un plan de testare agreat împreună cu beneficiarul sistemului;
 5. Roll-out, monitorizare producție, suport oferit utilizatorilor.
  Serviciile noastre includ:

  • Instalarea mediului de producție și configurarea aplicației pentru condițiile de producție
  • Suport tehnic continuu (rezolvarea bugurilor, analiza şi solutionarea problemelor)
  • Îmbunătăţiri tehnice (optimizarea bazei de date, restructurarea/rescrierea codului sursa etc)
 6. Management de proiect: etapă ce acoperă responsabilitatea proiectului şi include planificarea, monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor subsumate acelui proiect.

Soluţii software

Sistem de Identificare Acces şi Staţionare Auto

1. Prezentare generală
Sistemul de Identificare Acces şi Stationare Auto este o soluţie bazată pe tehnologia RFID, complet automatizată, precisă și robustă, concepută pentru a oferi datele de localizare în timp real. Vehiculele sunt echipate cu o etichetă RFID activă şi infrastructura bazată pe cititoare fixe RFID este folosită pentru a capta perfect intrările, ieșirile şi mişcările interne. Este ușor de implementat ca sistem independent sau integrat în sistemele existente, este complet configurabil și scalabil pentru a satisface o gamă largă de cerințe.
2. Beneficii
Permite monitorizarea şi controlul în timp real al traficului, managementul congestionării, viteză mai mare a operaţiunilor, elimină introducerea manuală a datelor, reduce timpii de staţionare a unui vehicul, îmbunătăţeşte eficienţa şi calitatea proceselor interne.
3. Caracteristici ale sistemului
Tehnologie robustă concepută special pentru urmărirea unui vehicul, arhitectură scalabilă, opțiuni de implementare flexibile pentru a se potrivi cu orice scenariu de business, opţiuni multiple de integrare. În proiectarea şi implementarea sistemului s-a luat în considerare impactul asupra mediului folosind dispozitive cu consum redus de energie.
4. Integrări adiţionale
Sistemele interne dintr-o organizaţie (HR, ERP, CRM etc.), sistem video de recunoaştere număr auto, bariere/porţi de acces, senzori de detecţie a mişcării, sistem de afişaj cu led, modul de plată cu NFC etc.

Facturare electronică

Utilizarea facturilor electronice în locul celor pe suport hârtie aduce atât organizaţiilor cât şi consumatorilor, o scădere semnificativă a costurilor şi a timpilor de transfer. Serviciile de facturare electronică sunt parte a serviciilor adiţionale opţionale din SEPA - Single Euro Payment Area. Acestea presupun înlocuirea facturii pe hârtie cu un înscris în format electronic, transmis prin intermediul unui operator specializat. Studiile arată că facturarea electronică înregistrează un trend ascendent în Europa iar firmele care aleg să folosească factura electronică pot realiza economii semnificative.

Cele mai importante modalităţi prin care organizaţiile pot reduce costurile şi pot creşte profitabilitatea folosind factura electronică sunt:
1. Eliminarea costurilor cu procesarea manuală a facturilor
O caracteristică principală a facturii electronice este că se poate transmite într-un format în care datele pot fi procesate automat atât de emitentul cât şi de destinatarul facturii. Astfel datele pot fi trimise şi primite direct din/în programul ERP eliminând complet procesarea manuală a facturilor şi costurile asociate cu aceasta.
2. Eliminarea costurilor cu materialele
Trimiterea unei facturi pe hârtie implică folosirea de hârtie, toner de imprimantă, plicuri, curent electric, cât şi transportarea acesteia. Folosind factura electronică, toate aceste consumuri şi costurile asociate acestora sunt eliminate.
3. Eliminarea costurilor de retrimitere a facturilor
Folosind factura electronică, livrarea este garantată, facturile nu mai pot fi pierdute pe parcursul livrării de la emitent la destinatar iar livrarea facturii se face şi în cazul în care clientul şi-a schimbat adresa poştală. Astfel se elimină complet costurile cu retrimiterea facturilor.
4. Cresterea productivităţii
Datorită procesării automate a datelor, folosind factura electronică, personalul implicat în procesarea manuală a facturilor poate fi alocat către efectuarea altor activităţi mai productive pentru afacere. De asemenea, prin integrarea cu programul de contabilitate, erorile legate de introducerea manuală a datelor dispar.
5. Îmbunatăţirea fluxurilor de numerar
Factura electronică ajunge instantaneu şi garantat la destinatar, facilitând o plată mai rapidă a acesteia. De asemenea există posibilitatea integrării cu sistemele de plăţi, ducând astfel la automatizarea întregului flux de numerar.

Principalele funcţionalităţi oferite de soluţia de facturare electronică sunt:

 • Integrare cu toate sistemele ERP comune, inclusiv SAP, Microsoft şi Sage
 • Ordonarea şi procesarea inteligentă şi automată a facturilor
 • Motor de căutare a facturilor conform informaţiilor indexate
 • Flux electronic de lucru ce permite procesarea la timp şi în siguranţă a unei facturi
 • Semnarea şi marcarea temporală a unei facturi, conform legislaţiei în vigoare
 • Arhivarea electronicaă a facturilor pe termen lung, în conformitate cu reglementările legale
 • Portal web dedicat clienţilor, pentru autentificarea şi vizualizarea facturilor proprii precum şi a statusului unei facturi (achitată, neachitată etc)

 

Tehnologii folosite:

Limbaje/Scripturi de programare

J2EE, .NET Framework, ASP .NET WebForms, C#, JSF, JSP, JavaScript, PHP, AJAX

Oracle

Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle PL/SQL, Oracle XML / BI Publisher

Baze de date

Oracle Database, Mysql, PostgreSQL, SQL Server, DB2

Business Intelligence

Oracle Business Intelligence, Pentaho, Jasper Reports, MS Reporting Services

Framework-uri web based

JQuery, ExtJs, DOJO, Yahoo User Interface (YUI), Angular.js, PrimeFaces, Google Web Toolkit (GWT), GXT

Mobile

iOS, Android, Windows Mobile, Xamarin

Versionare

Team Foundation Server, Source Versioning

Servere de aplicații

IIS, Oracle Weblogic, JBoss, IBM Websphere, Apache

Unelte de dezvoltare

Eclipse IDE, MyEclipse IDE, JDeveloper

Altele

Struts, Spring MVC, Hibernate, JPA, SWT si JFace, XML, Quartz Scheduler, CSS, HTML Eclipse