Despre noi

Etapa 1990 – 2002:

Concept Electronics este o firmă privată cu acţionariat 100% românesc, fondată în 1990 sub numele de Aris Electronic, care şi-a construit pe parcursul anilor de activitate în domeniul tehnologiei informaţiei un renume prestigios pentru calitatea serviciilor şi echipamentelor pe care le furnizează pe piaţa românească.

Timp de 12 ani (1990 – 2002) am fost fideli acestui domeniu oferind produse informatice la un nivel înalt de profesionalism, adaptate noilor tendinţe şi cereri ale pieţei IT & C.

În 1996, Aris Electronics a devenit prima companie IPI (Intel Product Integrator) din România, beneficiind de întreg suportul comercial pentru distribuţia de plăci de bază, procesoare şi servere Intel, cât şi de suportul tehnic necesar asamblării calculatoarelor ARIS, bazate în întregime pe soluţii Intel® (plăci de bază şi procesoare).

Firma a oferit soluţii complete şi integrate, bazate pe tehnologie Intel de ultimă oră, pe baza statutului de IPP (Intel Premier Provider), Aris Electronic fiind la vremea respectivă singura firmă românească cu statut de Intel Premier Provider în toate cele 3 categorii de calificare (Arhitectură Intel – server şi desktop -, Tehnologie de reţea şi Consultanţă).

În 12.12.2002 numele firmei s-a schimbat în Concept Electronics, marcând trecerea la poziţia de integrator de sistem.

 

Etapa 2002 – prezent:

Din 2002 pâna în prezent concepem şi furnizăm soluţii la cheie clienţilor noştri, începând cu partea de analiză şi proiectare, trecând prin infrastructură, reţea, hardware şi software de bază, soluţii complexe de securitate a datelor si comunicatiilor şi mergând până la dezvoltarea de aplicaţii dedicate.

Noua orientare de business constă în furnizarea de servicii profesionale (analiză de business, consultanţă) şi furnizarea de soluţii integrate.

Concept Electronics este recunoscută pentru know-how-ul tehnologic, fiind privit de către clienţii săi ca un partener de încredere. Abordarea bazată pe parteneriate face ca firma Concept Electronics să fie deosebită în industrie.

Într-o lume în constantă schimbare, în care tehnologia permite comunicarea facilă şi rapidă peste Internet şi în care oamenii lucrează diferit, din locaţii depărtate, graniţele corporatiste se estompează şi partenerii, vendorii şi consultanţii joacă un rol la fel de vital ca şi angajaţii.

 

Concept Electronics are implementate si mentine următoarele certificări CERTIND:

  • SR EN ISO 9001:2008 – Documentare, implementare şi menţinere a Sistemului de Management al Calităţii
  • SR ISO/ CEI 27001:2013 – Stabilire, implementare, monitorizare şi menţinere a Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei
  • SR EN ISO 14001:2005 – Documentare, implementare şi menţinere a Sistemului de Management de Mediu
  • SR OHSAS 18001:2008 – Documentare, implementare şi menţinere a Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Operaţionale
  • SR EN ISO 20001:2011 – Documentare, implementare şi menţinere a Sistemului de Management al Serviciilor
  • RS 8000 – Documentare, implementare şi menţinere a Sistemului de Management al Responsabilitatilor Sociale

 

Politica de prevenire a corupţiei

În termeni simpli, corupţia apare atunci când un individ abuzează în folos personal de autoritatea pe care o are în detrimentul altor persoane. Corupţia aduce dupa sine incorectitudine, înşelătorie şi în cazurile grave pune în joc vieţile şi proprietatea comunităţii. Legea protejează interesele instituţiilor şi angajatorilor, introducând pedepse pentru cei corupţi, care nu au scrupule.

Concept Electronics, cu activitate atât în secorul public cât şi în cel privat, este expusă riscului corupţiei, prin urmare a pus la punct o strategie puternică pentru a împiedica acest risc, a elaborat şi implementat proceduri şi indicaţii specifice pentru a veni în sprijinul acestei politici. Angajamentul Concept Electronics de a preveni corupţia se reflectă în politica şi modul său de organizare, proceduri interne, inclusiv controalele interne privind elaborarea şi implementarea unor linii directoare. Folosirea auditorilor interni şi externi este de asemenea un element cheie a acestui mod de abordare. Această politică se aplică oricăror practici frauduloase şi corupte în care pot fi implicate angajaţii firmei. Toţi aceştia sunt conştienţi că au primit, au citit şi au înţeles politica prezentă şi se angajează să o respecte. Toti angajaţii sunt responsabili să respecte aceste practici, să înţeleagă modul în care sunt expuşi fraudelor şi corupţiei, specific activităţii lor. De asemenea, trebuie să observe şi să anunţe orice suspiciuni de fraudă şi corupţie. Toate persoanele din conducere sunt responsabile de prevenirea şi detectarea fraudei şi corupţiei, se asigură că identifică potenţialele riscuri de fraudă şi corupţie, reduc şi împiedică riscul de fraudă şi corupţie şi verifică dacă personalul este conştient de importanţa respectării normelor specifice acestei politici.

Corupţia în sectorul public este considerată ca fiind împotriva eticii şi a scopului declarat al însăşi existenţei sectorului public. Deseori este vorba de eşecul instituţiei aflate în serviciul public, de a respecta scopul pentru care a fost creată. Concept Electronics nu va tolera nici un comportament corupt din partea angajaţilor, acţionarilor, consultanţilor sau voluntarilor. Pentru aceasta, firma îşi ia angajamentul să minimizeze ocaziile care favorizează corupţia, pentru angajaţi, contractori şi clienţi, să observe, investigheze şi să pedepsească comportamentul corupt, să raporteze comportamentul corupt, să abordeze un mod specific de gestionare a riscurilor corupţiei.