Anunturi

Cerere de ofertă

Tematica proiectului “Adopţia şi Impactul tehnologiilor video Inovative în Serviciile publice de educaţie şi administraţie locală (IRIS)” – PN-II-PT-PCCA-2013-4-1802 este utilizarea tehnologiilor video de teleprezenţă pentru furnizarea de servicii educaţionale la distanţă în comunităţile izolate geografic şi evaluarea impactului implementării acestor servicii / tehnologii la nivel comunitar.

Proiectul se înscrie în domeniul 9. Cercetare socio-economică şi umanistă, direcţia 9.7 Tehnologie, organizaţie şi schimbare culturală, tematicile 9.7.3. Impactul social al noilor configuraţii tehnologice și 9.7.1. Interacțiunea între tehnologii și indivizi.

Produsul principal este definit prin conceptul de Telecentru Comunitar, utilizabil pentru furnizarea de servicii educaţionale în comunităţile izolate, cât şi în multiple alte scopuri relaţionate posibilităţii de comunicare la distanţă în timp real. În secundar, proiectul vizează identificarea unui set de specificaţii tehnice pentru maximizarea eficienţei serviciillor oferite prin telecentru şi dezvoltarea metodologiei de investigaţie şi netezire a rezistenţei la adopţia tehnologiilor video. Principalul criteriu de succes este dezvoltarea comunitară, cuantificată prin 2 indicatori: 1. rata de succes la examenul de capacitate a elevilor din comunităţile beneficiare şi 2. numărul de aplicaţii pentru proiecte de tip FSE dezvoltate la nivelul comunităţilor beneficiare. Proiectul urmărește dezvoltarea cunoașterii în domeniu față de stadiul actual, pe 3 direcții de cercetare: 1. Explorarea tehnologiilor video de teleprezență din perspectiva interacțiunii tehnologie – persoană, 2. Utilizarea tehnologiilor video în educație și 3. Investigarea rezistenței la adopția tehnologiilor video. Acesta își propune să răspundă uor multiple provocări, fie legate de cunoașterea științifică, cât și cu reale implicații sociale și comunitare, plasându-se în concordanță cu politicile curente UE. Pe lângă obiectivul general al proiectului sunt definite 7 obiective de cercetare, 5 obiective aplicative și 9 rezultate așteptate.

In vederea realizarii activitatilor din cadrul proiectului, solicitam o ofertă pentru următoarele activităţi:

 • Asigurarea unei săli, în perioada martie 2017 – septembrie 2017, cu capacitate de minim 30 persoane, dotată cu următoarele:
  • Minim 1 echipament teleprezenţă compatibil cu echipamentele Cisco Sx20
  • 1 touchscreen de minim 75”
  • Imprimanta

Sala trebuie sa fie configurabilă în funcţie de diverse nevoi (tip teatru, masă rotunda, U-shape etc) şi să aibă suprafţa de minim  40 m.p.

 • Servicii de transmisii live, multiconferinţe şi înregistrare automată de materiale video de la centrele existente (Universitatea Bucureţti, Liceul Vasile Bacalu Mahmudia, Colegiul Brad Segal Tulcea şi sala pusă la dispoziţie). Transmisiile live şi înregistrările vor putea fi vizionate de pe site-ul de proiect.
 • Servicii suport în centrele din Mahmudia şi Tulcea pentru a asigura buna funcţionare a echipamentelor din centrele de proiect (cel puţin câte o persoană în fiecare centru). Serviciile trebuie sa asigure logistica bunei desfăşurări a activităţilor din proiect:
  • Organizarea participanţilor la sesiuni
  • Asigurarea bunei funcţionări a infrastructurii din centrele locale (Mahmudia şi Tulcea)
  • Organizarea activităţilor de colectare date

Oferta va fi transmisă pe adresa office@c-e.ro şi va conţine descrierea sălii pusă la dispoziţie, a serviciilor oferite şi a modalitătii de furnizare a acestora, precum şi oferta financiară, nu mai târziu de 7 martie 2017.